نرم افزار واسط سامانه مودیان (افزونه)

  1. خانه
  2. سامانه مودیان
  3. نرم افزار واسط سامانه مودیان (افزونه)

نرم افزار سامانه مودیان یا افزونه سامانه مودیان ، هر دو اشاره به افزونه واسطی دارند که شما به عنوان مودی می توانید از آن برای ارسال صورت حساب های خود به سامانه مودیان به جای مراجعه به شرکت های معتمد حسابداری استفاده نمایید. هاترا سافت اولین نرم افزار مالی و حسابداری در سطح کشور بود که این امکان را تحت یک آپدیت رایگان برای کاربران خود فراهم کرد. افزونه سامانه مودیان هاترا، این امکان را به کاربران خود می دهد تا بدون کمترین دغدغه ای و متناسب با آخرین تغییرات سامانه، صورت حساب های خود را ارسال بنمایند.

فهرست