نرم‌افزار واسط در سامانه مودیان مالیاتی یک ابزار حیاتی برای کسب ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است که به کمک بهینه‌سازی فرآیند تسهیل پرداخت مالیات و مدیریت مالیاتی، به کاهش دسترسی به اطلاعات مالیاتی و ارتباط موثر با ادارات مالی کمک می‌کند. این نرم‌افزار امکان ارسال اطلاعات مالیاتی به سامانه مودیان را به شکلی ساده و بی‌دردسر ارائه می‌دهد.

فهرست