سامانه مودیان به عنوان یک قانون نوظهور در عرصه امور مالی و حسابداری کشور، از زمانی که اجرایی شده، سوالات و ابهامات بسیار زیادی را برای مودیان حقیقی و حقوقی به همراه داشته که یافتن پاسخ صحیح این سوالات از اصلی ترین دغدغه های مودیان به حساب می آید. این حقیق انکار ناپذیر وجود دارد که اگر در خصوص سامانه مودیان مالیاتی اطلاعات درست و کافی در دست نداشته باشید، احتمال اینکه مشمول جرایم سامانه مودیان شوید بسیار بالا می رود.

در همین راستا ما در هاترا سافت وظیفه خود می دانیم تا بروزترین و صحیح ترین اطلاعات ممکن را در اختیار افرادی که مودی محسوب می شوند، جدایی از حقیقی یا حقوقی بودن آن ها قرار دهیم.

فهرست