سامانه مودیان یکی از پیشرفت‌های بزرگ در زمینه مدیریت مالیات و امور مالیاتی و ارتباط بین کسب ها و ادارات مالی کشور است. این سامانه با استفاده از مقالات مفهومی، اطلاعات و راهکارهای مهمی را به تمامی افراد و کاربران مرتبط با موضوعات مالیاتی ارائه می‌دهد. ما در هاترا سافت اطلاعایه ها و آموزش های بروز مربوط به سامانه مودیان را در این بخش با هدف بروز نگه داشتن اطلاعات و دانش شما همراهان عزیز هاترا قرار می دهیم.

فهرست